Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Inspecties willen meer drang en dwang bij hulp aan multiprobleemgezinnen

30-10-2014

Gemeenten en netwerkpartners zouden bij de hulp aan multiprobleemgezinnen meer volgens het principe ‘1 gezin 1 plan 1 regisseur’ moeten werken, het sociale netwerk meer betrekken en vaker gebruik maken van drang en dwang. Dat is de uitkomst van een onderzoek van de samenwerkende jeugdinspecties in vier Nederlandse gemeenten: Delft, Lelystad, Maastricht en Zwolle.

Verantwoordelijk

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van alle jeugdhulp. Hierdoor kan beter samengewerkt worden op lokaal niveau met andere hulpverleningsinstanties. Voor gezinnen met een combinatie van complexe problemen (gezinnen met geringe sociale redzaamheid - GGSR) betekent dit dat onder meer jeugdhulp, (school)maatschappelijk werk, (jeugd)psychiatrische zorg en schuldhulpverlening tezamen de zorg en ondersteuning verzorgen volgens het principe van 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur.

Onderzoek

De samenwerkende jeugdinspecties onderzochten eerder in 21 (middel)grote gemeenten hoe de zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid beleidsmatig gestalte krijgt. In de vier gemeenten die beleidsmatig het best voor de dag kwamen, werd een vervolgonderzoek uitgevoerd naar de praktijk van de hulpverlening.
Hoewel de onderzochte gemeenten over het algemeen verantwoorde zorg en ondersteuning blijken te bieden, zijn er ook verbeterpunten. Zo werken vier van de vijf aanpakken niet consequent volgens het principe 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. Delft werkt juist wel volgens dit principe, maar zou - evenals enkele andere gemeenten - wat meer nadruk kunnen gaan leggen op de vervolgfase van de hulp.

Downloads

De nota's van bevindingen per gemeente:
pdf-bestandNota van bevindingen GGSR Delft (pdf-bestand, 1,5 MB) (via www.toezichtggsr.nl)
pdf-bestandNota van bevindingen GGSR Lelystad (pdf-bestand, 2,6 MB) (via www.toezichtggsr.nl)
pdf-bestandNota van bevindingen GGSR Maastricht (pdf-bestand, 2,6 MB) (via www.toezichtggsr.nl)

De nota van Zwolle wordt op 19 november 2014 gepresenteerd.