Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Aantal meldingen teams kindermishandeling neemt toe

31-01-2014

Het aantal meldingen van vermoedens van kindermishandeling is bij teams kindermishandeling in ziekenhuizen spectaculair gegroeid, van 8.000 meldingen in 2010 tot 10.000 per jaar in 2012. Dit is een stijging van zo'n 11 procent per jaar. Dat blijkt uit ‘Het Resultaat Telt Ziekenhuizen 2012’ dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) deze week publiceerde.

De stijging lijkt opmerkelijk, aangezien vorig jaar het aantal telefoontjes dat het meldpunt kindermishandeling (AMK) binnenkrijgt, na een jarenlange stijging, juist stagneerde. Het zou volgens de IGZ goed zijn als er een terugkoppelingsmechanisme ingebouwd wordt in het systeem. "Als 5 procent een reële inschatting is van het aantal kinderen met een terechte verdenking is er ruimte voor extra aandacht bij veel andere ziekenhuizen met een lager percentage", stelt de inspectie in haar rapport.

Spoedeisende Hulp

De afdelingen Spoedeisende Hulp (SEH’s) speelden de afgelopen jaren een belangrijke rol bij het vinden van methoden om kinderen effectief te screenen. Het protocol voor screening is dan ook vooral gebaseerd op de SEH. Vanuit de ziekenhuizen komt vooral de vraag naar voren of andere poliklinieken ook moeten screenen. Er zijn ziekenhuizen waarbij opvalt dat het aantal kinderen wel toeneemt, maar het absolute aantal verdenkingen gelijk blijft ten opzichte van de periode waarin het ziekenhuis alleen de SEH opnam in de screening. DE IGZ noemt het goed invullen van de poliklinische screening daarom één van de ontwikkelrichtingen voor de signalering.

Kindcheck

Een andere interessante uitbreiding is het model dat Haagse ziekenhuizen hanteren. Mensen die gezien hun gedrag een risico vormen, wordt gevraagd of zij kinderen hebben (de zogenaamde kindcheck). Als dat het geval is, wordt een vermoeden van kindermishandeling geconstateerd en een melding gedaan. In andere ziekenhuizen wordt ook de verplichte kindcheck gedaan. Alleen worden de ouders (met het risicogedrag) en hun kinderen daarbij eerst op de poli kindergeneeskunde gezien. Bij deze groep meldingen is het aantal terechte meldingen groot. Dit vindt de inspectie een mooi voorbeeld van hoe een probleem telkens van een andere kant wordt bekeken en daarmee in de aandacht blijft staan.