Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Handelingsprotocol Veilig Thuis: conceptmodel beschikbaar

31-07-2014

Veilig Thuis, Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK), krijgt een modelhandelingsprotocol. Het concept daarvoor stelt de VNG nu alvast beschikbaar.

Conceptmodel

Het model is een concept omdat nog een gesprek plaatsvindt met het ministerie van VenJ, politie en OM over de formuleringen betreffende het moment waarop (naar aanleiding van een melding) contact is tussen Veilig Thuis en politie.

De VNG vraagt ook de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg nog om een formele reactie. De VNG wil namelijk een protocol aanbieden dat niet alleen juridisch correct is en dat zorgvuldigheid simuleert, maar dat ook kan dienen als basis voor de toezichthoudende taak van de inspecties.

Vervolg

De VNG verwacht de definitieve tekst in oktober te kunnen publiceren, nadat de VNG-bestuurscommissies de tekst hebben vastgesteld.

Meer informatie

pdf-bestandConceptmodel Handelingsprotocol AMHK/Veilig Thuis (pdf-bestand, 359 kB) (via www.vng.nl)