Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Artsenverenigingen stellen factsheet Kindermishandeling op

21-10-2014

De artsenverenigingen KNMG, LHV, NHG en NVK hebben in een factsheet Kindermishandeling de belangrijkste uitgangspunten over de verantwoordelijkheid en rol van de arts bij kindermishandeling op een rij gezet.

Aanleiding voor het opstellen van de factsheet was de terugkerende discussie over het ‘achterwege blijven van het aantal meldingen door (huis)artsen bij het AMK' en onduidelijkheid over het medisch beroepsgeheim.

Mogelijkheden

In de factsheet staat dat het doen van een melding bij het AMK voor artsen niet altijd de aangewezen weg is. "De maatschappelijke en politieke roep om ‘meer meldingen’ is weliswaar groot, maar een arts heeft meer mogelijkheden tot zijn beschikking. Zo kan een arts die een band heeft met het gezin hulp organiseren, wat vaak het beste middel is om kindermishandeling te stoppen en te voorkomen dat ouders de zorg gaan mijden. En daar gaat het om: hulp bieden die de veiligheid van het kind kan borgen. Een melding vindt plaats als de kindermishandeling niet via hulpverlening gestopt kan worden."