Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

RSJ wil vaker ondertoezichtstelling ongeboren kind

01-07-2015

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) wil meer (gedwongen) hulp aan bepaalde zwangere vrouwen in de eerste fase van hun zwangerschap. Het gaat om vrouwen die zich risicovol gedragen tijdens hun zwangerschap of om vrouwen die in risicovolle omstandigheden verkeren, bijvoorbeeld wegens psychische problematiek, verslaving of huiselijk geweld.

In de praktijk blijkt deze hulp pas in een later stadium op gang te komen. De Raad adviseert de onder toezichtstelling (OTS) van een nog niet geboren kind expliciet in de wet op te nemen. Ook wil de RSJ dat hulpverleners die betrokken zijn bij de OTS van het nog niet geboren kind meer bevoegdheden krijgen. Dit zijn enkele aanbevelingen die de RSJ doet aan de bewindslieden van Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid in een advies getiteld Prenatale kinderbescherming en de rol van de overheid. In het advies staat de vraag centraal hoe ver de verantwoordelijkheid van de overheid reikt bij de bescherming van nog niet geboren kinderen tegen schadelijk gedrag van de moeder of de omgeving.

Prenatale zorg

De omstandigheden en de leefwijze van de moeder tijdens de zwangerschap zijn van invloed op de ontwikkeling van het niet geboren kind. De RSJ vindt dat de overheid verantwoordelijk is voor de organisatie van goede prenatale zorg, in het belang van het kind. Door goede prenatale zorg wordt risicovol ouderschap beperkt. Prenatale zorg is weliswaar beschikbaar en toegankelijk, maar kan worden verbeterd. Daarom beveelt de RSJ ook aan om het gebruik van screeningsinstrumenten te stimuleren en programma’s die helpen om te stoppen met drinken en roken nadrukkelijker onder de aandacht te brengen.

Cultuurwijziging

Uit onderzoek blijkt dat schade aan het nog niet geboren kind ook ontstaat in de eerste 24 weken van de zwangerschap. Daarom bepleit de RSJ een beleid -en cultuurwijziging bij hulpverleners en instellingen zodat gedurende de hele zwangerschap aandacht is voor zorg bij risicovol ouderschap en dat ingrijpen vroeg in de zwangerschap mogelijk wordt gemaakt.

Meer informatie

externe linkRaad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming