Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Monitor Aanpak Kindermishandeling verbreedt naar huiselijk geweld

01-09-2015

De Monitor Aanpak Kindermishandeling breidt per 1 januari 2016 uit naar huiselijk geweld. Hierdoor krijgen gemeenten de beschikking over één integraal beleidsinstrument om kindermishandeling en huiselijk geweld aan te pakken.

Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de aanpak van alle vormen van 'geweld achter de voordeur', zoals kindermishandeling, partnergeweld, geweld tegen ouderen. Om gemeenten hierbij te ondersteunen heeft het Nederlands Jeugdinstituut in 2014 de Monitor Aanpak Kindermishandeling ontwikkeld. Momenteel zijn ongeveer 200 van de 393 gemeenten aangesloten op de Monitor Aanpak Kindermishandeling. Deze monitor wordt nu uitgebreid naar het onderwerp huiselijk geweld, zodat er een integraal beleidsinstrument ter beschikking komt voor gemeenten.

Welke informatie biedt de monitor?

De Monitor Aanpak Kindermishandeling levert informatie over:

  • Cijfers over kindermishandeling en huiselijk geweld. Dit zijn cijfers die door Veilig Thuis worden aangeleverd: aantallen, vormen van geweld, achtergronden, ingezette hulp en dergelijke.
  • Gegevens over Veilig Thuis (prestatie-indicatoren en dergelijke).
  • Indicatoren die het beleid van de gemeente op een aantal onderwerpen in kaart brengen. Bijvoorbeeld het onderwerp training van professionals in bespreekbaar maken van kindermishandeling en huiselijk geweld. Wat zijn de beleidsvoornemens op dat terrein? Welke zijn ondernomen en wat was het effect daarvan?
  • Informatie over effectieve programma’s, methoden en instrumenten om het voorgenomen beleid daadwerkelijk vorm te geven.

De uitbreiding is een samenwerkingsproject van Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut en wordt gefinancierd door de Bernard van Leer Foundation. Dit fonds heeft ook de ontwikkeling van de Monitor Aanpak Kindermishandeling gefinancierd. De integrale Monitor zal eind 2015 operationeel zijn.

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan de Monitor Aanpak Kindermishandeling.

Meer informatie

Meer informatie over uitbreiding van de monitor naar huiselijk geweld is te verkrijgen bij: Nic Drion van het Nederlands Jeugdinstituut (030 - 230 63 72) of Saskia Daru|mailto:s.daru@movisie.nl] van Movisie (030 - 789 20 49)

Gemeenten die willen aansluiten bij de Monitor Aanpak Kindermishandeling kunnen zich aanmelden bij: Daphne Kann (030 - 230 66 32) of Jose van Boven (030 - 230 65 07).