Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Triage-instrument Veilig Thuis beschikbaar

02-02-2015

Het triage-instrument Veilig Thuis is nu beschikbaar voor alle professionals rond de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik. Triage is een werkwijze voor het bepalen van de urgentie en expertise die nodig is om het geweld te stoppen bij meldingen van huiselijk geweld.

Het triage-instrument biedt medewerkers aanknopingspunten om te beoordelen welke spoed en welke expertise nodig is om in te grijpen voor het direct en op termijn veilig stellen van de fysieke en emotionele veiligheid van gezinsleden.

Urgentie

Triage is een term uit de medische wereld waar het helpt bij de bepaling van de behoefte en urgentie van medische zorg voor een patiënt bij ernstige ongevallen of rampen met veel slachtoffers. Voor Veilig Thuis, waar binnen korte tijd een beslissing moet volgen over wie met de casus aan de slag gaat, kan triage een bruikbare werkwijze zijn.

Het instrument voor de MOgroep, Federatie Opvang en GGD GHOR Nederland is gemaakt door specialisten van de Waag, aanbieder van forensische expertise. Professionals uit het veld hebben een grote bijdrage geleverd. Het triage-instrument is ontwikkeld in nauwe samenwerking met het Ondersteuningsprogramma Veilig Thuis van de VNG.

Meer informatie

pdf-bestandTriage-instrument Veilig Thuis (pdf-bestand 1,0 Mb, via vng.nl)