Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Nieuwe strafvorderingsrichtlijn voor seksueel misbruik

02-03-2015

Gisteren is de richtlijn voor strafvordering seksueel misbruik van minderjarigen in werking getreden. In de nieuwe richtlijn staat niet het wetsartikel, maar de ernst van de ontuchtige handeling centraal.

Minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik worden op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag onderscheiden als bijzonder kwetsbaar, wat vraagt om een bijzondere aanpak. In de externe linkrichtlijn voor strafvordering seksueel misbruik van minderjarigen, die op 1 maart 2015 in werking trad, staat voorgeschreven waar officieren van justitie rekening mee moeten houden bij het formuleren van de strafeis. De richtlijn is onderdeel van het nieuwe beleid van het Openbaar Ministerie (OM), dat onder de noemer 'Jeugd, Gezin en Zeden' de focus versterkt op kwetsbare personen.

Maximumstraffen

De wettelijke maximumstraffen zijn belangrijk bij het beoordelen van de ernst van een delict en het bepalen van de uiteindelijk strafeis. De strafmaxima bij zedenartikelen geven echter geen duidelijkheid over de ernst van ontuchtig handelen met minderjarigen. Zo kunnen qua ernst zeer uiteenlopende handelingen onder hetzelfde wetsartikel vallen. Juridisch gezien is er dan geen verschil, feitelijk wel. Daarom staat in de nieuwe richtlijn niet het wetsartikel, maar de feitelijke ontuchtige handeling centraal bij het bepalen van de strafeis.

Vier categorieën

De ontuchtige handelingen zijn onderverdeeld in vier categorieën. Bij iedere categorie staat een beschrijving van het type ontuchtig handelen en welke straf daar als uitgangspunt bij hoort. Ook wordt steeds gekeken of er specifieke omstandigheden zijn die de strafeis mogelijk beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan herhaaldelijk misbruik en misbruik in groepsverband als strafverzwarende omstandigheden.