Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ziekenhuis Den Bosch screent op ouderenmishandeling

02-06-2015

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is als één van de eerste ziekenhuizen van Nederland begonnen met het standaard screenen op ouderenmishandeling op de Spoedeisende Hulp (SEH).

Zorgverleners in Nederland zijn sinds 1 juli 2013 wettelijk verplicht een melding te doen bij vermoedens van huiselijk geweld. Screenen op kindermishandeling gebeurt al langer.

Afhankelijk

Het screenen op ouderenmishandeling is belangrijk omdat ouderen vaak zelf niet naar buiten treden als ze mishandeld worden. Dit kan zijn omdat ze zich schamen, ze afhankelijk zijn van de pleger of omdat ze niet weten waar ze terecht kunnen voor hulp. Door binnenkomende ouderen in het ziekenhuis te screenen, wordt mishandeling (h)erkend en kan er iets aan worden gedaan.

Melding

Wanneer de screening in het ziekenhuis leidt tot verdenking van ouderenmishandeling, bekijken medewerkers van het ziekenhuis of er hulp ingezet kan worden of wordt er een melding gedaan bij Veilig Thuis.

Ongeveer een op de twintig ouderen in Nederland krijgt te maken met een vorm van mishandeling. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis startte in januari van dit jaar met een project Ouderenmishandeling.