Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Meer woonrechten voor bewoners vrouwenopvang

02-07-2015

Alle gemeenten in Nederland die een urgentieregeling hebben, moeten sinds deze maand urgentie verlenen aan slachtoffers van huiselijk geweld die in de opvang verblijven. Dit staat in artikel 12 van de nieuwe Huisvestingswet.

De nieuwe Huisvestingswet is in op 1 januari 2015 ingegaan. De gemeenten hebben tot 1 juli 2015 de tijd gekregen om hun huisvestingsverordening hierop aan te passen. De huisvestingswet biedt bewoners van de vrouwenopvang de mogelijkheid om na hun verblijf in de opvang terug te keren naar hun vertrouwde omgeving of juist ergens anders te gaan wonen waar ze veilig is.

Goede bescherming

Voor slachtoffers van huiselijk geweld is het van groot belang dat zij zelf kunnen kiezen in welke gemeente ze na de opvang gaan wonen. Zo kunnen ze gaan wonen waar ze een netwerk hebben dat hen een goede bescherming biedt tegen herhaling van geweld. Via het landelijk stelsel van de vrouwenopvang kunnen vrouwen buiten hun eigen regio in de opvang komen om veiligheidsredenen, specifieke problematiek of capaciteitsredenen.

Urgentiesysteem

Alle gemeenten in Nederland moeten de slachtoffers van huiselijk geweld uit de opvang de mogelijkheid geven om zich voor een woning in te schrijven. Gemeenten mogen hier niet van afwijken en geen bindingseisen stellen. Als gemeenten een urgentiesysteem hebben moeten ze slachtoffers van huiselijk geweld voorrang geven.