Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Eerste Keurmerk Meldcode voor kinderopvang uitgereikt

03-08-2015

Kinderdagpaleis Ukkepuk uit Vlaardingen heeft als eerste kinderopvangcentrum het Keurmerk Meldcode ontvangen. Tot nu toe werd het keurmerk alleen uitgereikt aan GGD'en en ziekenhuizen.

Met het keurmerk toont de organisatie aan dat de Meldcode Kindermishandeling goed is geborgd. De Meldcode Kindermishandeling is sinds 1 juli 2013 verplicht ingevoerd in de kinderopvang. Om in aanmerking te komen voor het keurmerk van de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) wordt het protocol aanpak kindermishandeling getoetst door een onafhankelijk registratiebureau. Als het protocol onvoldoende is, volgt terugkoppeling met de organisatie over welke zaken aangepast moeten worden.

Op de hoogte

"Het is niet een keurmerk waar je meteen heel erg mee te koop loopt", zegt eigenaresse Wendy Cevering van Kinderdagpaleis Ukkepuk in een interview met externe linkKinderopvangtotaal.nl. "Maar we willen hiermee wel aan ouders aantonen dat wij dit onderwerp heel serieus nemen. Bij ons is iedereen, medewerkers en leidinggevenden op de hoogte van de Meldcode Kindermishandeling en weet er in de praktijk ook naar te handelen. Dat willen we graag uitdragen."