Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Seksuele gezondheid als speerpunt gemeentelijk beleid

05-03-2015

GGD Gelderland-Midden en ketenpartners hebben dertien van de zestien gemeenten in hun regio overtuigd om seksuele gezondheid als speerpunt in hun beleid op te nemen. Dit deden zij met hulp van de Handreiking Gezonde Gemeente.

GGD Gelderland Midden constateerde in de eigen regio steeds meer signalen over grensoverschrijdend seksueel gedrag, tienerzwangerschappen en een hoger soa-vindpercentage dan elders. De omvang en urgentie van de problematiek werd voorgelegd aan de gemeenten in de regio.

In plaats van te vragen om extra financiering, heeft de GGD voorgesteld een plan van aanpak te ontwikkelen. Hiervoor zijn alle ketenpartners uit de regio bij elkaar geroepen. Een inventarisatie gaf een helder beeld van de aanwezige expertise, maar ook van waar versnippering zit, voor welke doelgroep acties ontbreken en waar de zorg efficiënter kan.

Meer informatie

externe linkLoketgezondleven.nl