Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

VWS reikt eerste Keurmerk Meldcode uit

06-03-2015

Anja van Zantinge, projectleider Aanpak Kindermishandeling bij het ministerie van VWS, heeft gisteren het eerste Keurmerk Meldcode uitgereikt aan het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam. Het keurmerk wordt uitgegeven door de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) en Registerplein.

Keurmerk Meldcode

Vanaf heden geeft de LVAK in samenwerking met Registerplein het Keurmerk Meldcode aan organisaties die de Meldcode voor aanpak kindermishandeling/huiselijk geweld hebben geïmplementeerd, ernaar handelen en de Meldcode voldoende binnen de organisatie hebben geborgd. Om voor het Keurmerk Meldcode in aanmerking te komen wordt het protocol van een organisatie getoetst aan de wettelijke eisen, en wordt gekeken of er één of meerdere aandachtsfunctionarissen aangesloten zijn bij de LVAK.

Maasstad Ziekenhuis

De LVAK heeft dit eerste Keurmerk Meldcode overgedragen aan Marjolijn van der Merwe, vertrouwensarts van het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam. Dit is het eerste ziekenhuis in Nederland dat werkt met twaalf opgeleide aandachtsfunctionarissen op de afdelingen Spoedeisende Hulp, het Brandwondencentrum en Kindergeneeskunde.
In samenwerking met de coördinator is er een ziekenhuisbrede ondersteuning. Deze aandachtsfunctionarissen zijn allemaal aangesloten bij de LVAK, waardoor ze geschoold blijven op het gebied van het werken met de Meldcode, en op de hoogte blijven van alle nieuwe ontwikkelingen en verplichtingen omtrent de Meldcode.

Meerwaarde Keurmerk

Anja van Zantinge: “De LVAK heeft veel bereikt met dit Keurmerk Meldcode, omdat dit het belang van een professionele aanpak van kindermishandeling/huiselijk geweld ondersteunt. Het laat bestuurders, klanten en (keten-)partners zien dat een organisatie kindermishandeling/huiselijk geweld serieus neemt, en zich ook serieus, professioneel en duurzaam inzet om het te aan te pakken. Het Keurmerk Meldcode is als zodanig van toegevoegde waarde voor alle organisaties die met ouders, kinderen en ouderen werken.”