Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Leefbaar Capelle wil betere handhaving huisverbod

06-05-2015

Leefbaar Capelle vindt het hoog tijd dat daders van huiselijk geweld strenger worden aangepakt. In navolging van Leefbaar Rotterdam vraagt de lokale partij het gemeentebestuur om betere handhaving van het huisverbod.

De aanpak van huiselijk geweld vindt veelal plaats in de welzijnssfeer. "Wie gewelddadig is in het uitgaansleven krijgt de politie op zijn dak, maar wie zijn vrouw in elkaar slaat krijgt met de welzijnssector te maken", aldus Charlotte van Dorp, raadslid voor Leefbaar Capelle. Haar partij vindt dit onterecht en soms regelrecht gevaarlijk. De recidive bij plegers van huiselijk geweld is hoog ten opzichte van andere geweldsmisdrijven. "Reden te meer om de weinige repressieve maatregelen die we hebben optimaal in te zetten", vindt het raadslid.

Aantal huisverboden

Ze pleit er onder andere voor dat het aantal huisverboden dat aan een dader kan worden opgelegd aan banden wordt gelegd. "Wat ons betreft is het: ‘three strikes and you’re out’. Een scheiding kunnen we niet afdwingen, maar een pleger moet wel de consequenties ervaren van zijn afschuwelijke gedrag. Na drie huisverboden moet een veel strenger regime in werking treden."

Leefbaar Capelle vraagt het college van burgemeester en wethouders om het beperken van huisverboden te onderzoeken. Welke sancties zijn mogelijk na drie vergrijpen? Als de dader niet meer bij het slachtoffer woont, kan er dan een straatverbod worden opgelegd? "Volgens de huidige regelgeving is een dader verplicht contactgegevens achter te laten en zich gedurende de periode van het huisverbod beschikbaar te stellen voor behandeling. In de praktijk gebeurt dit niet en wordt het huisverbod toch opgeheven. Dat is natuurlijk wachten op nieuwe ellende. Wij willen dat het huisverbod niet wordt opgeheven voordat de dader een behandeling heeft ondergaan", aldus Van Dorp.