Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rotterdam blijft inzetten op aanpak huiselijk geweld

07-04-2015

Gezinnen met geweld sneller in beeld krijgen en zorgen dat plegers niet meer in herhaling vallen. Dat zijn twee belangrijke doelstellingen uit het actieprogramma Veilig Thuis van de gemeente Rotterdam. Het programma heeft een looptijd van drie jaar. Dit jaar is er een budget beschikbaar van 11 miljoen euro.

De Rotterdamse aanpak leidde eerder al tot een betere signalering. Vroeger was het geweld al vijf jaar aan de gang, wanneer een gezin in beeld kwam. Tegenwoordig is dat één jaar. Rotterdam wil dat deze periode in 2018 minder dan een jaar is. Verder blijft de gemeente instellingen stimuleren en activeren om de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling goed in te zetten. Bij uitblijvende acties wordt er gehandhaafd.

Vechtscheidingen

Om geweld duurzaam te stoppen, is er aandacht voor slachtoffer én pleger. Er komt een centrum huiselijk geweld en een centrum seksueel geweld waar slachtoffers hulp en (medische) zorg op één plek krijgen. Tevens wordt een speciale procedure ontwikkeld om de mogelijkheid van gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis beter te benutten. Extra aandacht komt er voor vechtscheidingen, waarbij kinderen knel komen te zitten en belast worden met de conflicten tussen ouders. Vooruitlopend op landelijke wetgeving maakt de stad een Rotterdamse aanpak vechtscheidingen waarbij standaard mediation het uitgangspunt is.

Om te zorgen dat het geweld stopt, werkt Rotterdam samen met Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, diverse hulp- en zorginstellingen, ziekenhuizen, Raad van de Kinderbescherming, OM, Rechtbank en politie.

Meer informatie