Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Onderzoeksagenda voor kindermishandeling in de maak

07-07-2015

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik en ZonMw werken aan een gezamenlijke, breed gedragen onderzoeksagenda op het gebied van kindermishandeling. Van medio juli tot begin september is er gelegenheid om deel te nemen aan een brede veldraadpleging.

Met het opstellen van de onderzoeksagenda zetten de Taskforce en ZonMw (een financier van gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) in op meer samenhang in het onderzoek naar kindermishandeling. Specifiek wordt gekeken naar de effectiviteit van verschillende interventies die zich richten op het voorkomen en stoppen van kindermishandeling. Op deze manier kan de wetenschappelijke onderbouwing van de preventie, signalering, het stoppen en behandeling van kindermishandeling verder worden gebracht. Dit is een belangrijke stap in het bestrijden en voorkomen van kindermishandeling.

In de onderzoeksprogrammering wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen stappen die in de komende twee jaar worden gezet en de stappen voor de langere termijn. Eind 2015 wordt de onderzoeksagenda afgerond.

Veldraadpleging

Wilt u geattendeerd worden op de openstelling van de veldraadpleging? Houd de website externe linkwww.zonmw.nl in de gaten of meld u aan voor de externe linkZonMw nieuwsbrief Jeugd .