Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Limburgse beweging tegen kindermishandeling

07-09-2015

Zeventien Limburgse bestuurders zijn vorige week een beweging gestart tegen kindermishandeling. Burgemeesters en bestuurders van diverse instellingen spraken af om zich als ambassadeur sterk te maken voor het terugdringen van het aantal mishandelde kinderen in de provincie.

Jaarlijks worden in Nederland 119.000 kinderen mishandeld. Juist thuis, op de plek waar je veilig zou moeten zijn, vindt het meeste geweld plaats. Overheden en professionals doen al jaren hun uiterste best om het tij te keren, maar toch lukt het niet om grip te krijgen op het aantal gevallen van kindermishandeling.

Daadkrachtige actie

“Snelle en daadkrachtige actie is dus geboden”, vindt gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen (Zorg). De bestuurders zeggen toe zich in te zetten om de aanpak van kindermishandeling in Limburg te versterken. Dit doen ze gezamenlijk als groep, maar ook als individu. In het belang van elk kind.

Vergroten van veiligheid

Zo bespreken zij met collega-bestuurders en professionals hoe zij hen kunnen helpen bij het vergroten van de veiligheid van Limburgse kinderen. Ook willen zij de inwoners van Limburg bewust maken van wat zij zelf kunnen doen wanneer zij een vermoeden hebben van kindermishandeling. Mishandelde kinderen die zelf niet durven te praten, hebben namelijk belangrijke anderen in hun omgeving nodig die hun signalen opmerken en in actie komen. Familieleden, onderwijzers, buren of clubgenoten bijvoorbeeld.

Werk van maken

Gedeputeerde Van Rijnsbergen juicht het initiatief dan ook toe: “Het is belangrijk dat we ons samen sterk maken. Daar hebben wij als Provincie een rol in, maar zonder de bestuurders en professionals uit het veld gaat dat niet. Fantastisch dat deze groep mensen zich vanuit hun functie, maar ook als individuele personen, bereid voelen hier echt werk van te maken.”

Verschil gemaakt

Het initiatief staat onder leiding van de Limburgse gouverneur Theo Bovens en Diana Monissen, vicevoorzitter van de landelijke Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik. Monissen riep tijdens de bijeenkomst de bestuurders op om alle krachten in hun gemeente aan te spreken om dit probleem aan te pakken: “Wij hopen, mét uw persoonlijke inzet, een olievlek te creëren, zodat u straks waarheidsgetrouw kunt zeggen: ‘In Limburg hebben we het verschil gemaakt. Samen hebben we de veiligheid van onze Limburgse kinderen daadwerkelijk vergroot’.”