Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rapport nuanceert klachten opvang IJmond

07-12-2015

De klokkenluiders van de vermeende misstanden bij de Blijf Groep locatie IJmond hebben geen gebruik gemaakt van alle geëigende kanalen om hun klachten kenbaar te maken. Blijf Groep is daardoor pas in een veel later stadium in de gelegenheid gesteld passende maatregelen te nemen. Dat stelt Johanna Haanstra in haar onderzoeksrapport naar de opvanglocatie.

Afgelopen zomer stelden oud-bewoners, Femmes for Freedom, SP raadsleden en een journaliste van de Volkskrant een dossier op rondom de Blijf Groep locatie IJmond. In dat dossier worden diverse beschuldigingen geuit aan het adres van Blijf Groep. Het betreft onder meer de bejegening van de bewoners (intimidatie) en de prostitutie in de omgeving van de locatie. Ook waren er klachten over slechte hygiëne en geldproblemen.

Aanbevelingen

In het rapport 'Perspectief' worden veel van de klachten over de opvanglocatie weerlegd, dan wel genuanceerd. De constateringen over prostitutie geven wel aanleiding tot extra zorg, die in nadere afspraken tot uiting moeten komen. Daarnaast worden er, locatie specifiek, maar ook in het algemeen over de werkwijze van de Blijf Groep, aanbevelingen voor verbetering gedaan.

Het college van B&W van de gemeente Haarlem onderschrijft de conclusies en aanbevelingen uit het rapport en ziet geen reden om de opvanglocatie te sluiten.

Downloads

pdf-bestandRapport Perspectief (Pdf-bestand 6,2 MB, via opvang.nl)
pdf-bestandReactie gemeente Haarlem
pdf-bestandReactie Blijf Groep (Pdf-bestand 338kB, via opvang.nl)