Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Hoge respons beleidsinformatie jeugd

08-06-2015

Alle gecertificeerde instellingen en het overgrote deel van de jeugdhulpaanbieders hebben inmiddels gegevens aangeleverd voor de beleidsinformatie jeugd. De eerste publicatie vindt deze zomer plaats.

De beleidsinformatie jeugd biedt professionals in het jeugddomein en geïnteresseerden inzicht in het jeugdhulpgebruik en de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering. De informatie wordt beschikbaar gesteld via de StatLine databank van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hiervoor leveren jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen gegevens over het jeugdhulpgebruik bij CBS aan.

Goed beeld

In totaal heeft 100 procent van de gecertificeerde instellingen en 90 procent van de jeugdhulpaanbieders gegevens bij het CBS aangeleverd. De hoge respons zorgt voor een kwalitatief goed beeld van het jeugdhulpgebruik en de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering.

De jeugdhulpaanbieders die deze keer geen gegevens over het jeugdhulpgebruik bij het CBS hebben aangeleverd, worden opgeroepen om deze informatie bij de volgende uitvraag wel aan te leveren. De periodieke gegevenslevering is een wettelijke verplichting en niet aanleveren kan leiden tot een boete. Daarnaast kan een onvolledig zicht op de jeugdhulpvraag tot gevolg hebben dat gemeenten voor 2016 te weinig middelen voor jeugdhulp reserveren.

Meer informatie

externe linkVoordejeugd.nl