Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Gezamenlijke aanpak huisvesting zedendelinquenten

09-03-2015

VNG, NGB, Openbaar Ministerie en de drie reclasseringsorganisaties Stichting Verslavingsreclassering GGZ, Leger des Heils, Jeugdbescherming en Reclassering en Reclassering Nederland, hebben afspraken gemaakt over de terugkeer van zedendelinquenten in gemeenten.

De partijen willen zo gezamenlijk invulling geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid om de belangen van slachtoffers, samenleving én daders in balans te brengen.

Toezicht

Sjef van Gennip, algemeen directeur Reclassering Nederland is blij met de afspraken: "De terugkeer van delictplegers in de samenleving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten, Openbaar Ministerie en reclasseringsorganisaties." Door duidelijke afspraken te maken over de huisvesting van zedendelinquenten wordt voorkomen dat mensen gaan rondzwerven, stelt Van Gennip: "Het feit dat iemand gehuisvest wordt geeft de reclassering meer mogelijkheden om goed toezicht te kunnen houden. En daar heeft de samenleving baat bij."

Uitgangspunt is dat ex-gedetineerden terugkeren naar de gemeente van voor de detentie. Als het niet lukt om iemand te huisvesten in de gemeente waar hij voor zijn detentie woonde, zet het lokaal bestuur zich in om samen met andere partners een alternatieve oplossing te zoeken. Ook is afgesproken dat het Openbaar Ministerie en de reclasseringsorganisaties voor de vrijlating van zedendelinquenten contact zoeken met het lokaal bestuur over de terugkeer van een delinquent. Op die manier kunnen de belangen van de samenleving én de delinquent tijdig worden afgewogen.

Maatschappelijke onrust

De terugkeer van delinquenten van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven gaat over het algemeen goed, maar het komt voor dat er maatschappelijke onrust ontstaat. Het is in het belang van iedereen dat de terugkeer goed verloopt: voor de ex-gedetineerden om te voorkomen dat zij in hun oude gedrag terugvallen. Voor burgers omdat zij gebaat zijn bij een veilige omgeving, met minder overlast en criminaliteit. Goede samenwerking, regie en vertrouwen in de expertise van verschillende betrokken partners zijn daarbij bepalend.

pdf-bestandHandelingskader ‘Gezamenlijk verantwoordelijk’ (Pdf-bestand 186 kB, via www.reclassering.nl)