Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Informatieprotocol Beleidsinformatie AMHK

09-03-2015

Hoe lever je als Veilig Thuis-organisatie alle gegevens voor de beleidsinformatie die gemeenten en Rijk nodig hebben? Dat staat in het Informatieprotocol Beleidsinformatie AMHK.

Volgens de Wmo 2015 verstrekt het AMHK kosteloos gegevens ten behoeve van beleidsinformatie voor gemeenten en de ministeries van VWS en VenJ. Het informatieprotocol beschrijft gedetailleerd:

  • Welke gegevens het AMHK aan het CBS moet leveren
  • Welke definities het AMHK hierbij moet hanteren
  • Hoe het AMHK de gegevens moet aanleveren bij het CBS

De beleidsinformatie AMHK betreft informatie over het aantal adviezen dat het AMHK heeft gegeven, het aantal meldingen dat bij het AMHK is gedaan en het aantal onderzoeken dat het AMHK heeft uitgevoerd.

Wettelijke basis

In het Uitvoeringsbesluit bij de Wmo is vastgelegd welke informatie aan het Rijk moet worden geleverd. Het informatieprotocol is een bijlage bij deze ministeriële regeling, waarin staat dat Veilig Thuis organisaties hun informatie moeten aanleveren aan het CBS.
ICT leveranciers die systemen maken voor Veilig Thuis, weten wat ze aan het CBS moeten leveren. Zij zorgen ervoor dat de informatie met een simpel commando aan het CBS wordt geleverd. Het Informatieprotocol leidt dus niet tot een verzwaring van de administratieve last.

Download

Op externe linkwww.vng.nl kunt u het informatieprotocol downloaden.