Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Succesfactoren aanpak kindermishandeling

09-03-2015

Persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel, moed en samenwerkingsbereidheid. Dat zijn volgens Annemarie Penn-Te Strake – vice-voorzitter van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik - de kernelementen van een succesvolle aanpak van kindermishandeling in Limburg.

Penn-Te Strake was afgelopen vrijdag te gast bij het symposium ’25 jaar provinciale jeugdzorg’ in Maastricht om te spreken over het belang van een gezamenlijke aanpak van kindermishandeling.

Succesfactoren

Voor een succesvolle aanpak van kindermishandeling in Limburg somde Penn-Te Strake drie succesfactoren op. De eerste is persoonlijk verantwoordelijkheidsgevoel. "Wat mij betreft laat je als professional een kind pas ‘los’, als je zeker weet dat er geen sprake (meer) is van kindermishandeling. Het is belangrijk zicht te houden op de verdere afhandeling. Dat je collega’s uit een ander domein aanspreekt op voortgang en acties."

Een ander belangrijk punt is volgens haar de moed die nodig is om je te bemoeien met de thuissituatie van een kind en die te bespreken met ouders. "Voor een moeilijk gesprek moet je vaak een drempel over. Het is makkelijker om de andere kant op te kijken." Een laatste kernelement van een effectieve aanpak is samenwerkingsbereidheid. "De echte wil tot samenwerken is belangrijk. Het belang van het kind hoort hierbij altijd voorop te staan. Alleen dan kunnen we kinderen die tussen wal en schip raken, goed helpen."