Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Landelijk overzicht jeugdbescherming op innovatiekaart

09-07-2015

Waar ligt de regie op jeugdbescherming bij de gemeente? En in welke gemeente ligt de uitvoering van drang en dwang bij lokale teams? De Innovatiekaart Jeugdbescherming van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geeft de verschillende aanpakken uit het hele land in één oogopslag weer.

In het ondersteuningsproject Innovatie Jeugdbescherming laat de VNG de verschillende regio's en gemeenten elkaar informeren over hun regionale keuzes en ontwikkelingen. In de innovatiekaart lichten regio's op die op een bepaald thema al een innovatieve keuze hebben gemaakt. Deze keuzes kunnen ook voor andere regio's interessant zijn.

Voorbeelden

Zo toont de kaart momenteel voorbeelden van:

  • Regio's die gekozen hebben voor een gemeentelijke voorzitter van het casusoverleg jeugdbescherming
  • Gemeenten die bij het casusoverleg jeugdbescherming ouders (en kinderen) aanwezig laten zijn
  • Gemeenten die de uitvoering van drang laten uitvoeren door de lokale teams.

Bij alle voorbeelden worden de contactpersonen van de regio vermeld. Zij kunnen eventueel meer vertellen over de door hun gekozen aanpak. De kaart is nu nog niet te openen via mobile devices, hier wordt aan gewerkt.

Meer informatie

Ga direct naar de externe linkInnovatiekaart Jeugdbescherming. Voor meer informatie zie: externe linkwww.vng.nl/jeugdbescherming