Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Boekje over kinderen in opvang

09-11-2015

Het Fonds Kinderpostzegels, de Federatie Opvang en de werkgroep Veilige Toekomst hebben een boekje gemaakt over de kinderen die met een ouder in een instelling voor maatschappelijke of vrouwenopvang terecht komen. Volgens de organisaties is er meer aandacht voor deze kinderen nodig.

Wanneer deze kinderen uitsluitend worden beschouwd als 'met de cliënt meegekomen kind' en niet als een persoon met eigen behoeften aan steun en hulp, worden zij ernstig te kort gedaan.

Doelgroep

De publicatie richt zich op iedereen die (mede) verantwoordelijk is voor de vrouwenopvang en maatschappelijke opvang in Nederland. Het boekje geeft achtergrondinformatie en aanbevelingen voor een betere aanpak.
Het bedoeld als inspiratie om:

  • De opvang zodanig te organiseren en in te richten dat kinderen en jongeren zich er veilig voelen en zich op een positieve manier kunnen ontwikkelen.
  • Patronen van geweld en verwaarlozing, die van generatie op generatie worden door gegeven, te doorbreken door te starten met effectieve hulp aan de kinderen in de opvang.
  • Zich te verdiepen in wat kinderen in de opvang nodig hebben om opgelopen schade en achterstanden te herstellen, en om optimale kansen te creëren voor de toekomst. Dit boekje biedt daartoe een overzicht.
  • Oog te hebben voor creatieve en wellicht onorthodoxe oplossingen om in een sector waar sprake is van beperkte budgetten te blijven investeren in wat kinderen nodig hebben.
  • Te luisteren naar – en te praten met kinderen en jongeren in de opvang, die zelf heel goed kunnen aangeven wat ze nodig hebben.

Download

pdf-bestandVeilige Toekomst, Doen wat nodig is voor kinderen in de opvang (Pdf-bestand 3,0 MB, via www.opvang.nl)