Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kamer akkoord met Istanbul Verdrag

10-06-2015

De Tweede Kamer heeft gisteren het Istanbul Verdrag goedgekeurd. Dit is een internationaal Verdrag van de Raad van Europa over het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.

Het Istanbul Verdrag is een internationale erkenning van de noodzaak om dit geweld tegen te gaan. Het verdrag is zeer uitgebreid en behandelt de aanpak van preventie tot en met nazorg. Het Verdrag benadrukt dat elke stakeholder/partner betrokken moet worden bij zowel beleidsuitvoering als beleidsontwikkeling.

Het Verdrag is gericht op het voorkomen van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, het beschermt slachtoffers en het bestraft daders. Landen die het Verdrag hebben ondertekend moeten zorgen voor voldoende toegankelijke hulpverlening, opvanghuizen, medische hulp, advies en juridische bijstand.

Verblijfssstatus

Het Verdrag verbiedt discriminatie op grond van migratiestatus. Dat betekent dat ook vrouwen met een afhankelijke verblijfsstatus of geen geldige verblijfsvergunning bescherming tegen geweld moeten krijgen. Het Verdrag is juridisch bindend. Dat betekent dat burgers bij de rechter een direct beroep kunnen doen op bepalingen die erin staan.

Meer informatie

externe linkUniek Verdrag bij aanpak geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld