Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ongeveer 200 Haagse vrouwen in gedwongen isolement

10-07-2015

Naar schatting leven er in Den Haag tussen de 190 tot 250 vrouwen in een gedwongen isolement. Het Verwey-Jonker Instituut maakte deze omvangschatting in opdracht van de gemeente. Deze 'verborgen vrouwen', worden door de partner en/of (schoon)familie gedwongen om geïsoleerd van anderen te leven. Vaak gaat dit gepaard met psychische intimidatie of zelfs fysiek geweld.

"Een schokkend aantal", stelt onderzoeker Lisanne Drost, die enkele jaren geleden ook al onderzoek deed naar verborgen vrouwen in Amsterdam. "Het aantal van 250 vrouwen is echter geen maximum, vanwege de complexiteit van de problematiek is het zeker niet onmogelijk dat de daadwerkelijke aantallen nog hoger liggen." Voor het onderzoek is gesproken met sleutelfiguren op beleidsniveau en vrijwilligers en professionals uit de praktijk, zij zijn werkzaam zijn in acht verschillende Haagse wijken.

Contactmomenten

Vooral het stelselmatige gebruik van psychisch en lichamelijk geweld, waar ook de kinderen getuigen van (kunnen) zijn, baart zorgen en geeft de urgentie voor een daadkrachtige aanpak weer. Het instituut bekeek dan ook welke aanknopingspunten er zijn voor gericht beleid. Drost: "Deze vrouwen hebben nauwelijks contact met de buitenwereld, maar gelukkig zijn er wel enkele contactmomenten." Bijvoorbeeld bij de huisarts, het consultatiebureau, de wijkagent of op de school van hun kinderen. "De vrouwen worden ook op deze momenten begeleid, maar het is aan de professional om de tekenen op te pikken. Bijvoorbeeld als de vrouw angstig oogt, er kenmerken zijn van huiselijk geweld en/of de partner of een familielid altijd het woord voert."

Wijkcontactvrouwen

Over het algemeen genomen blijken professionals echter niet altijd bewust te zijn van het fenomeen en weten daardoor eventuele signalen niet goed op te pikken. Het Verwey-Jonker Instituut adviseert om de problematiek te blijven agenderen, bespreekbaar te maken en te investeren in het bevorderen van deskundigheid op dit thema. Zo zijn er in de Schilderswijk wijkcontactvrouwen actief, getrainde vrijwilligers die vrouwen in een isolement opsporen en ze verder begeleiden. "Met enkele verbeteringen en aanpassingen heeft dit project zeker potentie om ook de problematiek van verborgen vrouwen aan te pakken."

Hulp

De gemeente Den Haag gaat aan de slag met de resultaten van het onderzoek. Wethouder Karsten Klein (Zorg en Welzijn): "Ook ik ben geschrokken van dit aantal verborgen vrouwen in Den Haag. De afgelopen jaren hebben we juist goede resultaten geboekt met de hulp aan vrouwen die in een isolement zitten. We wisten dat er een nóg moeilijker bereikbare groep vrouwen was en daarom heb ik het Verwey-Jonker Instituut gevraagd onderzoek te doen naar die groep. Ik nodig alle betrokken partners zo snel mogelijk uit voor overleg, zodat we ook deze groep vrouwen kunnen gaan helpen."