Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Onderzoek naar misstanden opvang Heemskerk

10-09-2015

Aleid van den Brink, directeur-bestuurder van de Blijf Groep is een intern onderzoek gestart naar de mogelijke misstanden op de opvanglocatie in Heemskerk. Bewoonsters klagen onder meer over slechte hygiëne, geldproblemen en gebrekkige begeleiding.

Gisteren berichtte de Volkskrant bovendien over gedwongen prostitutie onder bewoners van de opvanglocatie. De Blijf Groep gaat er vanuit dat dit betrekking heeft op een niet meer bestaande situatie, maar zal opnieuw nagaan of er mogelijk nieuwe aanwijzingen voor zijn.

Gedwongen prostitutie

Het ronselen van de vrouwen voor de gedwongen prostitutie werd eind 2014 al geconstateerd. De Blijf Groep erkent dit, maar laat in een reactie weten destijds onmiddellijk met de gemeentepolitie actie te hebben ondernomen. Na ontdekking zijn met alle vrouwen gesprekken gevoerd, en is voorlichting verzorgd.

In samenspraak met de politie is bovendien een aantal preventieve maatregelen ingesteld. Als er signalen zijn van ronselpraktijken of van prostitutie in de nabijheid van de panden, wordt meteen contact gezocht met de politie. De wijkagent van de locatie heeft 1 september gemeld dat er geen signalen van prostitutie zijn geweest na de beschreven situatie eind 2014. Evenmin zijn er andere klachten uit de buurt bij de politie gemeld.

Reactie

Het onderzoek van de Blijf Groep vindt plaats in nauwe samenspraak en afstemming met de gemeente Haarlem. "Mochten er dringende verbeterpunten naar voren komen, zullen we die uiteraard onmiddellijk oppakken", aldus de Blijf Groep in een externe linkofficiële reactie.