Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Actieplan Wereldconferentie Vrouwenopvang

10-11-2015

De derde Wereldconferentie Vrouwenopvang, die vorige week in Den Haag plaatsvond, heeft een actieplan opgeleverd om wereldwijd het geweld tegen vrouwen te stoppen. Het plan is opgesteld uit naam van de ruim duizend bezoekers (afkomstig van 115 landen) van de conferentie.

Het actieplan roept regeringen, internationale organisaties en de private en publieke sector op om actie te nemen om geweld tegen vrouwen en kinderen tegen te gaan.

Conventies

Daarbij wordt allereerst gewezen op het belang om conventies en protocollen rondom dit onderwerp te ondertekenen en na te leven, zoals CEDAW (Convention on Ending all forms of Discrimination Against Women), ICPD (International Convention on Population and Development) en het Actieplatform van Beijing. Verder wordt onder meer gepleit voor meer middelen voor vrouwenopvang en het belang van een hulpaanbod voor gedragsverandering van mishandelaars. Ook is er behoefte aan een internationale conventie die specifiek over geweld tegen vrouwen gaat.

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) zei afgelopen vrijdag op de conferentie het actieplan te steunen. "Seksueel en huiselijk geweld is een politiek en maatschappelijk probleem dat ons allemaal aangaat", aldus de staatssecretaris. Hij wees daarbij nadrukkelijk op het belang van samenwerking op dit gebied.

externe linkActieplan 'Call for Action, Connect and Act'
externe linkToespraak van staatssecretaris Van Rijn