Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kritiek Federatie Opvang op toeslagensysteem

11-03-2015

De Federatie Opvang slaat alarm over de gevolgen van het invoeren van een nieuw systeem van toeslagen voor alleenstaande ouders in de opvang. Moeders moeten nu soms maanden wachten op geld om de kosten van hun kinderen te kunnen betalen.

Tot 2015 ontvingen alleenstaande ouders extra bijstand. Per 2015 krijgen alleenstaande ouders minder bijstand en moeten voor de kinderen een toeslag bij de Belastingdienst aanvragen. Dat kan pas nadat zij een aanvraag tot echtscheiding hebben ingediend.

Brief

Ook vraagt de Federatie Opvang aandacht voor de gevolgen van de kostendelersnorm in de bijstand. Deze norm heeft tot gevolg dat families weigeren om meederjarige kinderen of familieleden bij hen op te vangen of te laten wonen.

De FO heeft haar zorgen in een brief aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt. De vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid debatteert morgen met staatssecretaris Klijnsma over Armoedebeleid en Schulden.