Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Nieuwe handreiking huisverbod beschikbaar

11-06-2015

Wanneer kan een huisverbod opgelegd worden? Wat is een goede aanpak? Welke partijen spelen een rol bij het opleggen van een dergelijk verbod? Dat staat in de nieuwe publicatie De Wet tijdelijk huisverbod, Een handreiking voor gemeenten en professionals.

Bij het huisverbod wordt de pleger van huiselijk geweld tijdelijk de toegang tot de woning ontzegd. Zo ontstaat een afkoelperiode waarbij alle betrokkenen hulp krijgen. Het huisverbod kan worden ingezet bij huiselijk geweld, maar ook bij ernstige vermoedens van (kinder)mishandeling.

Ervaringen

Sinds 2009 wordt het huisverbod vaak ingezet bij situaties van huiselijk geweld. In de nieuwe versie van de handreiking zijn de ervaringen tot nu toe gebundeld. Er is de laatste jaren veel geleerd over de werking van het huisverbod. Zo blijkt dat het snel inschakelen van hulpverlening, belangrijk is voor het succes van het maatregel.

De handreiking is aangepast aan de nieuwe Jeugdwet en de WMO. Ook is er speciale aandacht voor het opleggen van het huisverbod in een situatie van kindermishandeling of een vermoeden daarvan.

Downloads

pdf-bestandDe Wet tijdelijk huisverbod, Een handreiking voor gemeenten en professionals (pdf-bestand 1,1 MB, nieuwste versie december 2015).