Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Nieuwe richtlijnen Uithuis en –crisisplaatsing

11-06-2015

De nieuwe richtlijnen Crisisplaatsing en Uithuisplaatsing zijn gisteren gepubliceerd. De richtlijnen beschrijven welke processen beroepskrachten moeten doorlopen bij de besluitvorming over een uithuisplaatsing.

De richtlijnen zijn voorzien van praktische werkkaarten voor professionals. Daarnaast is in een apart document de onderbouwing van de richtlijn opgenomen en is er een cliëntversie gemaakt. Beide richtlijnen zijn geautoriseerd door beroepsverenigingen NIP, NVO en NVMW.

Complexe beslissing

Een uithuisplaatsing van een kind of jongere is een zeer ingrijpende en complexe beslissing en verloopt niet zonder gevolgen. Het zijn emotioneel belastende beslissingen voor iedere betrokkene. Als de situatie voor het kind of de jongere - of voor een of meerdere gezinsleden - (levens)bedreigend is, en er op dat moment tot uithuisplaatsing wordt besloten, heet dat een crisisplaatsing.

De richtlijnen, werkkaarten, onderbouwingen en cliëntversies zijn te downloaden op externe linkwww.richtlijnenjeugdhulp.nl.