Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Uitstroom opvang stagneert door woningtekort

11-06-2015

De Federatie Opvang vraagt aandacht voor de stagnatie in uitstroom (en doorstroom) voor cliënten van de opvang en beschermd en begeleid wonen. Het gebrek aan betaalbare woningen vormt volgens de Federatie een groot probleem. Zij heeft hierover een brief opgesteld voor het Algemeen Overleg Wonen van vandaag.

Naast het tekort aan betaalbare woningen, zorgen door corporaties gehanteerde richtlijnen rondom onder meer inkomen en schulden, ervoor dat uitstroom naar een reguliere woning te vaak niet mogelijk is. Mensen bezetten hierdoor te lang opvangplekken. Dit leidt tot wachtlijsten.

Quick scan

Om inzicht te krijgen in de problemen werd een Quick scan uitgezet. Hierop ontvingen we 26 reacties met waardevolle informatie. Deze is gebruikt als input voor het bestuurlijk overleg van 2 juni waarin FO-voorzitter Jan Laurier aan tafel zat met minister Stef Blok. Hier werd al aandacht gevraagd voor het probleem van de verstopping.

Brief

Daarnaast was dus een brief opgesteld om dit probleem nadrukkelijk aan de orde te stellen voor het Algemeen Overleg Wonen van vandaag. Ook hierin zijn gegevens uit de Quick scan gebruikt. De brief werd mede ondertekend door RIBW Alliantie en GGZ Nederland. Door gezamenlijk op te trekken rond dit belangrijke thema hopen de drie organisaties aandacht voor dit probleem te vergroten en te zorgen voor beweging en oplossingen.

Meer informatie

externe linkFederatie Opvang