Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

VN-Kinderrechtencomité tikt Nederland op vingers

11-06-2015

De Nederlandse overheid moet zich meer en beter inzetten voor de rechten van kinderen. Het hoogste kinderrechtenorgaan heeft gisteren meer dan 60 aanbevelingen aan de Nederlandse overheid gedaan.

Het comité maakt zich onder meer zorgen over de rechten van kinderen ten gevolge van de decentralisatie van de jeugdhulp. Het comité wijst op de ongelijkheid die decentralisatie tussen de gemeenten teweeg kan brengen in de toegang tot zorg voor kinderen en jongeren. Ook kan de enorme tijdsdruk waaronder de decentralisatie is ingevoerd effect hebben gehad op de kwaliteit van de jeugdhulp en de tijdige beschikbaarheid daarvan in de gemeente.

Kindermishandeling

Het stijgende aantal slachtoffers van kindermishandeling, verwaarlozing en seksueel geweld tegen kinderen in instellingen en pleeggezinnen is ook punt van zorg van het Kinderrechtencomité. Gevallen van kindermishandeling worden door professionals te weinig gemeld, er wordt onvoldoende gedaan om kindermishandeling te voorkomen en ook de zorg en bijstand voor slachtoffers van kindermishandeling en verwaarlozing is niet goed op orde.

Het Kinderrechtencomité is verder bezorgd over het hoge aantal kinderen dat in instellingen is geplaatst. Nederland zou meer moeten investeren in (het werven) van pleeggezinnen, vooral in pleeggezinnen voor kinderen die ouder zijn dan tien jaar, voor kinderen met een andere etnische achtergrond en die broertjes en zusjes samen kunnen opvangen.

VN-Kinderrechtenverdrag

Het toezicht op het VN-Kinderrechtenverdrag is in handen van het VN Comité inzake de Rechten van het Kind, gevestigd in Genève. Het VN-Kinderrechtencomité bestaat uit achttien onafhankelijke deskundigen, die drie keer per jaar in Genève vergaderen. Het comité kan aanbevelingen doen aan een regering. Bijvoorbeeld over hoe de kinderrechtensituatie kan worden verbeterd. De regering moet twee jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag aan het VN-Kinderrechtencomité rapporteren over hoe het gaat met de kinderrechten in het land. Vervolgens maakt de regering elke vijf jaar een rapportage over de maatregelen die zij hebben genomen ter bevordering van de kinderrechten en de vooruitgang die is geboekt bij het realiseren van die rechten.

pdf-bestandRapport VN-kinderrechtencomité (Pdf-bestand 251 kB, via dekinderombudsman.nl)