Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Gratis e-learning medewerkers Veilig Thuis

14-12-2015

Voor medewerkers van de Veilig Thuisorganisaties is gratis e-learning online beschikbaar. Deze e-learning voorziet hen van extra kennis en vaardigheden rond thema’s als vechtscheidingen, ouderenmishandeling en kind-oudermishandeling, eergerelateerd geweld, seksueel geweld en vrouwelijke genitale verminking.

Dit jaar zijn het Advies Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) opgegaan in Veilig Thuis. Die krachtenbundeling vergemakkelijkt een integrale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is bovendien het advies- en meldpunt voor onder meer ouderenmishandeling, kind-oudermishandeling, vechtscheidingen, eergerelateerd geweld, seksueel geweld en vrouwelijke genitale verminking (VGV).

Nieuwe doelgroepen

Door de samenvoeging krijgen Veilig Thuismedewerkers te maken met nieuwe doelgroepen. En hoewel ze al veel ervaring hebben met diverse vormen van geweld hebben ze behoefte aan specifieke kennis over deze nieuwe doelgroepen. Vandaar de speciale e-learning en blenden learning over vechtscheidingen, eergerelateerd geweld, seksueel geweld en vrouwelijke genitale verminking (VGV). Alle cursisten volgen alle vier modulen. Voor wie al veel ervaring heeft op een van die vier terreinen zal de betreffende module vooral een ‘opfriseffect’ hebben.

Certificaat

De e-learning is geaccrediteerd. Wie de e-learning afrondt krijgt automatisch een certificaat. Aanmelding voor de e-learning loopt via Veilig Thuis. Zodoende is het management van de Veilig Thuisorganisatie ook op de hoogte van de deelname en de vorderingen van deze medewerkers. De e-learning is gratis.

Als vervolg hierop komt er vanaf maart 2016 een blended learning: een mengvorm van e-learning en praktijkopdrachten, gericht op kennis, houding, (gespreks)vaardigheden, training & coaching van collega’s. De b-learning kent een beperkte inschrijving en wordt eenmalig gratis aangeboden.