Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kinderombudsman: laat kinderrechten niet aan gemeente over

11-12-2015

De woonplaats bepaalt steeds meer of een kind toegang tot zijn rechten heeft. Dat stelt de Kinderombudsman in de Kinderrechtenmonitor 2015, die deze week is gepubliceerd. De Kinderombudsman signaleert in de monitor dat de zorg voor kwetsbare groepen kinderen steeds meer een taak is van gemeenten.

Kinderombudsman Marc Dullaert: "De Nederlandse Staat heeft het Kinderrechtenverdrag ondertekend en kan de naleving hiervan niet uitbesteden aan gemeenten." Het Rijk moet er volgens hem te allen tijde op toezien dat kinderen krijgen waar ze recht op hebben, ongeacht hun woonplaats. Het Rijk moet gemeenten ondersteunen en controleren of de kinderrechten voldoende zijn geborgd.

Jeugdhulp

Dat je woonplaats van toenemende invloed is, geldt bijvoorbeeld op het terrein van de jeugdhulp. Sinds 1 januari zijn gemeenten hiervoor verantwoordelijk. Gemeenten richten een eigen jeugdhulpsysteem in en maken verschillende keuzes. Daardoor wordt de plaats waarin je woont bepalend voor de zorg die je ontvangt.

Kindermishandeling

De Kinderombudsman pleit verder voor een beter implementatie van de meldcode bij vermoedens van kindermishandeling. Hij vindt dat professionals adequaat getraind moeten worden in het herkennen van slachtoffers. Daarnaast moet de zorg voor slachtoffer verbeteren. Circa de helft van de kinderen die wordt gemeld bij Veilig Thuis, was al eerder bekend. Er is onvoldoende opvolging gegeven aan meldingen en dat houdt kinderen in onveiligheid.

Kinderrechtenmonitor

De Kinderrechtenmonitor 2015 geeft aan de hand van cijfers, nieuwe wetgeving, relevante rechterlijke uitspraken, beleidsontwikkelingen en onderzoeken  inzicht in de ontwikkelingen waarmee kinderen en jongeren in 2014 te maken hadden. In zijn slotbeschouwing neemt de Kinderombudsman ook relevante ontwikkelingen uit 2015 mee.