Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kinderombudsman onderzoekt jeugdhulp

12-03-2015

De Kinderombudsman onderzoekt of kinderen sinds de stelselwijzigingen in de jeugdzorg de zorg krijgen waar zij recht op hebben. Om signalen van jongeren, ouders en professionals over de gevolgen van de decentralisatie in kaart te brengen, is een enquête uitgezet.

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De Kinderombudsman wil weten wat deze verandering betekent voor kinderen en jongeren. Krijgen zij sinds 1 januari nog de juiste hulp? Past deze hulp bij hun situatie? Komt de zorg op tijd, of moeten ze er lang op wachten? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, is de Kinderombudsman een onderzoek gestart.

Enquête

De Kinderombudsman gaat voor dit onderzoek een enquête uitzetten onder kinderen en jongeren, die gebruik maken van de jeugdhulp (of die dat zouden willen of moeten). Ook worden er interviews gehouden met jongeren, ouders, jeugdhulpprofessionals, gemeenteambtenaren en deskundigen. De Kinderombudsman maakt ook gebruik van signalen uit het veld. In het onderzoek zal hij inzoomen op een aantal thema's, zoals zorgcontinuïteit, toegang of een specifieke doelgroep.

Resultaten

De Kinderombudsman zal in 2015 drie keer zijn resultaten bekendmaken. De eerste keer in april. De resultaten worden aangeboden aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Ze zijn ook beschikbaar voor gemeenten, zodat zij de knelpunten kunnen oplossen.

Meer informatie

externe linkKinderombudsman