Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Verbetermaatregelen voor Veilig Thuis Fryslân

12-11-2015

Veilig Thuis Fryslân moet verbetermaatregelen treffen om te voldoen aan alle verwachtingen uit het toetsingskader Veilig Thuis 2015. De organisatie voldoet momenteel aan 18 van de 24 verwachtingen.

In juli 2015 onderzochten de Inspectie jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg de kwaliteit van Veilig Thuis Fryslân. De vestiging is gehuisvest in Leeuwarden en bedient alle gemeenten in de provincie Friesland. In Nederland zijn 26 regionale vestigingen van Veilig Thuis. De inspecties voeren in 2015 en 2016 stapsgewijs toezicht uit bij alle vestigingen en belichten hierbij verschillende aspecten.

Registratiesysteem

De verbeterpunten in Friesland betreffen het gebrek aan een registratiesysteem voor alle werkzaamheden en het feit dat de dossiers van het voormalige steunpunt huiselijk geweld momenteel niet is in te zien. Wel houdt Veilig Thuis Fryslân goed zicht op de veiligheid van alle leden van gezinnen en huishoudens en zorgen de medewerkers ervoor dat acuut onveilige situaties worden opgeheven.

De inspecties willen vóór 31 december 2015 geïnformeerd worden over deze verbetermaatregelen en de termijnen waarbinnen Veilig Thuis Fryslân de maatregelen doorvoert.

Meer informatie

pdf-bestandOnderzoek naar de kwaliteit van Veilig Thuis Fryslân stap 1 (Pdf-document 600 kB, via www.igz.nl)