Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Follow-up genderscan aanpak huiselijk geweld

13-04-2015

PoWR, Atria, Movisie en Regioplan werken aan een 'follow-up' van de genderscan aanpak huiselijk geweld. Zij willen de meerwaarde van gendersensitief handelen inzichtelijk maken en praktische instrumenten ontwikkelen voor gemeenten, partners in de ketenaanpak en professionals in de uitvoering.

In het najaar van 2013 voerde Regioplan samen met Projects on Women's Rights (PoWR) een eerste genderscan uit naar de aanpak van huiselijk geweld in Nederland. Uitgangspunt was dat gender een rol speelt bij het ontstaan en voortduren van partnergeweld. Wil de aanpak effectief zijn, dan moet die daar rekening mee houden. Het onderzoek betrof het landelijk en regionaal/lokaal beleid, het ingezette instrumentarium en de uitvoering van de aanpak van partnergeweld. Uit de scan kwamen diverse verbeterpunten naar voren.

Bijeenkomst

Vorige maand organiseerden Regioplan, Movisie en Atria samen met de ministeries van OCW, VWS en V&J en de VNG een bijeenkomst over de rol van gender bij de aanpak van huiselijk geweld. Deze bijeenkomst leverde veel input voor het vervolg van de ‘follow-up genderscan'.

Meer informatie

Op externe linkwww.regioplan.nl is de genderscan als download beschikbaar.