Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Zaanse schoolbestuurder pleit voor meldplicht kindermishandeling

13-04-2015

Schoolbesturen in de Zaanstreek moeten met elkaar afspraken maken over het verplicht melden van kindermishandeling. Dat stelt Niko Persoon, voorzitter van het college van bestuur van de stichting Zaan Primair. Zaan Primair is het bevoegd gezag van 28 scholen voor openbaar primair onderwijs in de gemeente Zaanstad.

"Uit onderzoek blijkt dat er in elke klas gemiddeld één kind zit dat wordt mishandeld. Als je dan ziet hoe vaak er aan de bel wordt getrokken door leerkrachten, is dat veel minder vaak. Dat gebeurt een enkele keer, weet ik uit onze eigen schoolorganisatie met ongeveer 220 klassen", zegt Persoon in het externe linkNoordhollands Dagblad. Sinds anderhalve maand is hij namens het onderwijs lid van de landelijke Taskforce Kindermishandeling.

Meer aandacht

Om te beginnen wil Persoon zijn personeel beter trainen, zodat ze signalen van kindermishandeling eerder herkennen. Ook de lerarenopleidingen moeten meer aandacht krijgen voor het probleem. "Nu wordt er geen aandacht aan besteed, in tegenstelling tot bijvoorbeeld pestgedrag. Ik wil dat niet bagatelliseren maar bij kindermishandeling komen gewoon kinderen om het leven!" Leerkrachten vinden het volgens hem soms een enorme drempel om de mishandeling formeel te melden.