Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Nieuwe protocollen GGD Haaglanden

13-11-2015

GGD Haaglanden heeft tijdens een netwerkbijeenkomst begin deze maand twee protocollen gepresenteerd: het Uitvoeringsprotocol Aanpak Ouderenmishandeling Haaglanden met bijbehorende sociale kaart, en de Meldcode Regionale Ambulancevoorziening.

Het uitvoeringsprotocol gaat in op de werkwijze in situaties waarin sprake kan zijn van ouderenmishandeling. Het is opgesteld om professionals en vrijwilligers, die met ouderen werken, een handreiking te geven in de aanpak van ouderenmishandeling. In de bijbehorende sociale kaart staan de organisaties beschreven, die zich bezig houden met de aanpak van ouderenmishandeling. Het protocol en de sociale kaart zullen de komende periode, in afstemming met de negen gemeenten in de regio, nog aangevuld worden.

Ambulancevoorziening

De Meldcode Regionale Ambulancevoorziening voorziet in de wettelijke plicht een Meldcode Huiselijk Geweld te hebben en om het melden van één van deze situaties mogelijk te maken. Medewerkers van de ambulancedienst kunnen tijdens hun werk situaties aantreffen waarin vermoedens bestaan van huiselijk geweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling of extreme verwaarlozing. De ambulancedienst maakt bij signalen altijd melding.

Download

Download de protocollen op externe linkggdhaaglanden.nl