Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Voorstudie geweld in jeugdzorg en pleeggezinnen

14-07-2015

De Commissie 'Vooronderzoek naar geweld in de jeugdzorg' gaat bekijken of er meer onderzoek nodig is naar kindermishandeling in kindertehuizen en pleeggezinnen sinds 1945. De staatssecretarissen Klaas Dijkhoff van VenJ en Martin van Rijn van VWS hebben deze commissie gisteren ingesteld.

De commissie start na de zomer en gaat kijken naar wat er in verschillende periode precies onder geweld werd verstaan en wat in die tijd wel of niet toelaatbaar was. In de jaren vijftig en zestig keek de samenleving heel anders naar de 'corrigerende tik' dan tegenwoordig.

Gesprekken

De leden van de commissie, onder leiding van hoogleraar maatschappelijke opvoedingsvraagstukken Micha de Winter, gaan op zoek naar historisch materiaal. Ook voeren ze gesprekken met werkers in de jeugdzorg en vroegere slachtoffers van psychisch en fysiek geweld.

Erkenning

De aanleiding voor de voorstudie komt voort uit gesprekken met inmiddels volwassen slachtoffers van kindermishandeling in de jeugdzorg. Zij willen vooral erkenning van de overheid voor wat hen als kind is aangedaan.

De commissie verwacht in mei 2016 haar eerste rapport uit te brengen. Dan zal het kabinet besluiten of nader onderzoek nodig is. Wanneer slachtoffers hun verhaal willen vertellen, kunnen zij de commissie mailen.