Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Buren wijst op link dierenmishandeling en huiselijk geweld

14-10-2015

De Gelderse gemeente Buren wil dat in het regionaal beleid tegen huiselijk geweld ook rekening wordt gehouden met dierenmishandeling. De gemeente gaat er bij de regio's Rivierenland en Rijk van Nijmegen op aandringen dat de samenwerking wordt gezocht met de dierenpolitie en -inspectie.

De Partij voor de Dieren had een motie ingediend waarin zij aandacht vroeg voor de link tussen beide problemen. CDA, PvdA en D66 sluiten sloten zich hierbij aan. Dierenmishandeling kan een indicatie zijn voor huiselijk geweld.

Relatie

"Uit steeds meer onderzoeken blijkt dat er vaak een relatie is tussen geweld tegen dieren en geweld tegen mensen. Wanneer signalen over dierenmishandeling vroegtijdig worden onderkend, kan mogelijk geweld tegen mensen worden voorkomen", zegt Joop de Jonge van de Partij voor de Dieren in externe linkde Gelderlander.