Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Digitale kindcheck voor huisartsen

15-04-2015

Huisartsenorganisaties gaan samen met Augeo een digitale alert ontwikkelen die de huisarts waarschuwt om door te vragen of er kinderen thuis zijn en of deze kinderen veilig zijn. Huisartsen krijgen automatisch een waarschuwing als sprake is van bepaalde risicosituaties, zoals partnergeweld of verslavingsproblematiek.

De te ontwikkelen digitale alert is een innovatie in de aanpak van kindermishandeling. De alert 'popt op' in het computersysteem van de huisarts zodra tijdens een consult risicosituaties worden besproken, zoals verslavingen, partnergeweld, suïcidepogingen of ernstige psychiatrische problemen. De alert attendeert artsen er dan op te vragen of er kinderen thuis zijn en of deze veilig zijn. Ook bij ernstige gezinsproblemen helpt de alert de arts eraan te herinneren om naar de veiligheid en het welzijn van kinderen te vragen.

Ondersteuning

Uit onderzoek in de regio Haaglanden is gebleken dat met een dergelijke ‘kindcheck‘ kindermishandeling veel vaker wordt gesignaleerd, dan wanneer alleen gelet wordt op verwondingen van kinderen. Dit is hard nodig, want nog steeds komt ongeveer maar de helft van de ruim 118.000 mishandelde kinderen niet in beeld bij de Veilig Thuis organisaties. Naast een alert biedt het systeem de huisarts direct praktische ondersteuning bij het voeren van een gesprek met de ouder(s) over mogelijke kindermishandeling en bij het zoeken naar passende ondersteuning voor het gezin.

Verder gaan staatssecretaris Martin van Rijn (VWS), huisartsenverenigingen InEen, LHV en NHG en Augeo samenwerken om de signalering en aanpak van kindermishandeling door huisartsen te verbeteren. Er worden betere regionale samenwerkingsafspraken door huisartsen gemaakt en er komen extra trainingsmogelijkheden.

Sneller en beter handelen

Van Rijn: "Kindermishandeling kan gestopt worden als één volwassene in de omgeving van het gezin doorheeft wat er aan de hand is en actie onderneemt. De huisarts kan die rol in veel gevallen spelen. Daarom ondersteun ik van harte de initiatieven van de huisartsen en Augeo Foundation om kindermishandeling beter te herkennen en vervolgens sneller en beter te handelen. Zodat mishandeling stopt en er hulp op gang kan komen voor het hele gezin. Voor elk kind dat met deze inspanningen uit een benarde situatie geholpen wordt, is een wereld gewonnen."