Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Omvang ouderenmishandeling vaag ondanks toename bewustzijn

15-06-2015

40 procent van de beroepskrachten en vrijwilligers in de ouderenzorg en welzijn kent ten minste één geval van ouderenmishandeling. Dat is een van de bevindingen van de publicatie 'Ouderenmishandeling in Nederland' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), die gisteren gepubliceerd werd.

Het aantal meldingen van ouderenmishandeling bij de Steunpunten Huiselijk Geweld (nu Veilig Thuis) stijgt jaarlijks, maar dat zegt weinig over het werkelijke aantal slachtoffers, zo stelt het SCP-rapport. In deze publicatie werden diverse bronnen bijeen gebracht met recente gegevens over ouderenmishandeling.

Buiten beeld

De gebundelde kennis over ouderenmishandeling in Nederland biedt echter beperkt zicht op het aantal slachtoffers. Bij enquêtes blijven veel slachtoffers buiten beeld, waardoor het werkelijke aantal wordt onderschat. Wel is het bewustzijn van het fenomeen onder beroepskrachten en vrijwilligers toegenomen. Psychische mishandeling wordt in bijna alle bronnen het vaakst gesignaleerd en seksueel misbruik veruit het minst. Bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) werd fysiek geweld het vaakst gemeld.

Onopzettelijk

Onder ouderenmishandeling verstaan we fysiek of psychisch geweld, verwaarlozing, seksueel misbruik of financiële uitbuiting van een oudere (65-plus) door een bekende of professional van wie hij of zij afhankelijk is. Het geweld wordt soms met opzet, maar in veel gevallen onopzettelijk gepleegd door bijvoorbeeld een overbelaste (mantel)zorger. De term ‘ouderenmishandeling’ klinkt zwaar voor deze situaties waarbij geen sprake is van opzet of van een strafbaar feit. Maar omdat een betere term ontbreekt, worden deze situaties toch onder deze noemer geschaard.

Download

Ouderenmishandeling in Nederland. Inzicht in kennis over omvang en achtergrond van ouderen die slachtoffer zijn van ouderenmishandeling. (Pdf-bestand, 1 MB)