Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Fusie organisaties Haaglanden voor betere aanpak huiselijk geweld

15-09-2015

De stichtingen PerspeKtief en Wende uit de regio Haaglanden gaan fuseren. Op 1 september 2015 is de eerste stap gezet door de bestuurlijke fusie. Met de juridische fusie per 1 januari 2016 zal een kwaliteitsverbetering en innovatie van het hulpaanbod bij het duurzaam stoppen van huiselijk geweld worden gerealiseerd.

De zorg blijft betaalbaar, effectief en efficiënt door de schaalvergroting in de regio Haaglanden. De ketenaanpak van huiselijk geweld zal binnen PerspeKtief worden voortgezet onder de naam 'Wende, antwoordt op huiselijk geweld'.

Zelfstandigheid

Door de bundeling van krachten met Wende kunnen er straks nog meer vrouwen, kinderen, mannen, ouderen beter worden geholpen bij het stoppen van geweld en het voorkomen van herhaling. De hulp is gericht op het herstellen van veiligheid en het versterken van de eigen kracht met behulp van het netwerk van de cliënten. Uitgangspunt is dat de zelfstandigheid, het liefst in een eigen woning, overeind blijft.

Expertise

PerspeKtief ondersteunt kwetsbare mensen bij hun herstel en participatie op het gebied van wonen, werken, vrijetijdsbesteding en netwerken. Met de bundeling van expertise, middelen en medewerkers verstevigt PerspeKtief de aanpak van huiselijk geweld in de regio Haaglanden. Stip op de horizon is de realisatie van een laagdrempelig expertisecentrum en een sluitende keten met de wijkteams en Veilig Thuis. Hierbij ligt de focus op ambulante hulp samen met het netwerk. Crisisopvang, advies, hulp en begeleid wonen komen zichtbaar onder één dak in het Oranje Huis. Barbara Berkelaar, bestuurder van PerspeKtief, is sinds deze maand ook bestuurder van Wende.