Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Instrument voor beoordeling partnergeweld

15-09-2015

Mogen twee partners tijdens een ruzie hun stem verheffen? Waar ligt de grens tussen grensoverschrijdend en gezond gedrag? Hoe gaat u om met vage signalen van partnergeweld? Kenniscentrum Movisie ontwikkelt een instrument voor professionals om dit gedrag te beoordelen en daarop handelen.

Het instrument moet een handige tool worden voor eerstelijns professionals in sociale wijkteams. Het instrument wordt ontwikkeld aan de hand van het zogeheten Vlaggensysteem. Dit is een pedagogische interventie om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te beoordelen, bespreekbaar te maken en hierop te handelen.

Oproep

Movisie is momenteel op zoek naar professionals die feedback willen geven op de casuïstiek, de criteria en de richtlijnen voor het adequaat beoordelen en de richtlijnen voor het adequaat handelen. Door hun praktijkervaring weten professionals als geen ander hoe dit instrument zo eenvoudig mogelijk gebruikt kan worden. Hiervoor vinden drie bijeenkomsten plaats.

Zie voor aanmelding en meer informatie externe linkwww.movisie.nl.