Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Interventie ‘Als ik haar was…’ Goed Onderbouwd

15-09-2015

De interventie 'Als ik haar was…' is erkend als Goed Onderbouwd door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid.

De methode maakt huiselijk geweld onder allochtonen bespreekbaar. Deelnemers aan groepsbijeenkomsten gaan naar aanleiding van een film onder leiding van een getrainde voorlichter met elkaar in gesprek. Hierdoor wordt de bewustwording over wat huiselijk geweld is en wat je kunt doen als je er mee te maken krijgt vergroot.

Uit projectverslagen blijkt dat Als ik háár was… goed wordt ontvangen door zelforganisaties, hulpverlenende instellingen en deelnemers. Daarnaast blijkt uit evaluaties dat het lukt om huiselijk geweld bespreekbaar te maken. De commissie heeft veel waardering voor de frequentie waarmee de interventie is ingezet op uiteenlopende plekken. Er is zeer goed materiaal beschikbaar. Onderzoek naar wat er tijdens de groepsgesprekken gebeurt (procesevaluatie) draagt bij aan verdere onderbouwing en uitvoerbaarheid. Daarnaast wordt onderzoek naar de opbrengsten en effecten aangeraden.