Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Leeuwarden opent Centrum Seksueel Geweld

15-09-2015

Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) en Fier openen volgende week een Centrum Seksueel Geweld (CSG) in hun provincie. Het CSG biedt een multidisciplinaire aanpak bij acuut seksueel geweld.

Een slachtoffer van acuut seksueel geweld heeft lichamelijke en psychische hulp nodig én wil soms aangifte doen. Het Centrum Seksueel Geweld maakt dit mogelijk. In Nederland ontstaat een externe linklandelijk netwerk van CSG’s die alle volgens landelijke kwaliteitscriteria werken.

In Friesland hebben het Medisch Centrum Leeuwarden en Fier de start van het CSG Friesland mogelijk gemaakt. Zij gaan intensief samenwerken met politie, GGD, het regiecentrum bescherming en veiligheid en Slachtofferhulp Nederland. Daarnaast werken zij nauw samen met diverse partijen die al bij een slachtoffer of pleger zijn betrokken.

Sneller

"Slachtoffers van seksueel geweld hebben vaak geen idee waar ze hulp moeten zoeken, waardoor ze soms afzien van die hulp met alle gevolgen van dien", zegt Fier-directeur Linda Terpstra. "En ondernemen ze actie, dan moeten ze ook nog talloze keren hun verhaal vertellen. Het CSG brengt daar verandering in. Niet alleen kunnen we vanuit het CSG veel sneller alle onderzoeken en behandelingen starten, het slachtoffer weet waar hij of zij terecht kan en hoeft zijn of haar verhaal niet steeds te herhalen. Als slachtoffers gelijk de juiste voorlichting en behandeling krijgen, verkleinen we bovendien aanzienlijk de kans op een posttraumatische stressstoornis of andere psychische klachten."

Samenwerking

"De spoedeisende hulp van het ziekenhuis is vaak de plek waar slachtoffers van seksueel geweld zich acuut melden", aldus Kees Donkervoort, voorzitter directie MCL. "Goede zorg is georganiseerd rondom de patiënt en houdt niet op bij behandeling in het ziekenhuis. We zien het dan ook als onze taak om slachtoffers van seksueel geweld, wanneer zij dat willen, op juiste wijze te begeleiden naar de zorg die zij buiten het ziekenhuis nodig hebben. Daarvoor is goede samenwerking met ketenpartners van groot belang. Ik ben er trots op dat we in Fryslân, met Fier en de andere partners, het Centrum Seksueel Geweld hebben opgericht."

Het Centrum Seksueel Geweld is financieel mede mogelijk gemaakt door Fonds Slachtofferhulp en de VriendenLoterij.