Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Plan voor gemeentelijke regie op aanpak huiselijk geweld

15-12-2015

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat een plan ontwikkelen om de regie op de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld stevig op te pakken. Dat is vorige week besloten in een gesprek tussen de VNG commissie Gezondheid en Welzijn én de Subcommissie Jeugd.

De Inspectie Jeugdzorg heeft vastgesteld dat er veel verbeterpunten zijn voor de Veilig Thuis-organisaties. Dit komt voor hen niet als een verrassing. Zij hadden zelf al geconstateerd dat er verbeteringen noodzakelijk zijn en ze zijn op dit moment al aan de slag met verbeteringen.

Urgentie

Door de inspectierapporten voelen de wethouders eens te meer grote urgentie om de schouders er stevig onder te zetten. Zij bespreken de randvoorwaarden binnenkort met staatssecretaris Van Rijn (VWS) en minister Van der Steur (VenJ).

Gemeenten vinden dat Veilig Thuis nog beter ingebed kan worden in het sociaal domein. Zij versterken de regie op samenwerking tussen Veilig Thuis en de wijkteams. Zij zien ook mogelijkheden in betere implementatie van de meldcode.

Uitbreiding formatie

Uit de rapporten blijkt dat er grote druk is op de formatie van Veilig Thuis. In reactie daarop is de formatie bij een aantal Veilig Thuis-organisaties uitgebreid. De VNG ondersteunt wethouders daarbij, bijvoorbeeld met de Handreiking wachtlijsten Veilig Thuis.

Meer informatie

externelinkVereniging van Nederlandse Gemeenten