Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

CDA Den Haag: ‘Zet vrijwilligers in bij aanpak huiselijk geweld’

16-01-2015

Daniëlle Koster, CDA-raadslid en -fractievoorzitter in Den Haag, wil dat vrijwilligers een grotere rol krijgen bij de signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit stelde zij gisteren tijdens de bespreking van een regionaal plan om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken.

"Vrijwilligers komen bij mensen thuis en zien veel. Zij hebben een laagdrempelige functie maar wel een heel belangrijke. Juist omdat zij met een andere reden dan de gezinssituatie bij mensen thuis komen, zien zij hoe het er echt aan toe gaat. Het is een gemiste kans om hun kennis niet te gebruiken en signalering alleen aan professionals over te laten", aldus de fractievoorzitter. Wel moeten de vrijwilligers dan eerst een cursus volgen om de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling beter te herkennen.

Cursus

Koster stelt voor om vrijwilligers van diverse organisaties, zoals de VoorleesExpress die bij kinderen thuis komt om voor te lezen, een cursus te geven zodat zij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals blauwe plekken, jaloers gedrag of een laag zelfbeeld, beter herkennen. Ook moet de gemeente duidelijker communiceren bij welke professional vrijwilligers, maar ook anderen in de omgeving, terecht kunnen wanneer zij verdenkingen hebben.

Wethouder Karsten Klein belooft aan Koster haar voorstel mee te nemen in het actieplan informele zorg, die hij in het tweede kwartaal naar de Raad zal sturen. Hierin zal hij presenteren hoe hij de rol van vrijwilligers bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling gaat invullen.

Ouderenmishandeling

Raadslid Kraft van Ermel van de Groep de Mos / Ouderen Partij luidde tijdens de vergadering de noodklok over de toename van psychische en financiële uitbuiting van ouderen. "Het onderwerp ouderenmishandeling wordt in de Regiovisie Huiselijk Geweld, slechts zijdelings genoemd, terwijl de stijgende trend in het aantal geregistreerde meldingen van ouderenmishandeling doorzet. Ik eis van de wethouder een pakket van maatregelen, zoals bijvoorbeeld een lokale campagne, om het melden en de wegen daarnaartoe te bevorderen en om signalen van mishandeling sneller te herkennen. Immers de landelijke reclameslogan ‘Het houdt niet op, niet vanzelf’, is een waarheid als een koe."